Kode Remote


Bagi Rekan rekan yang menggunakan remote unniversal / remote serbaguna kadang kadang kita lupa kodenya karena munkin data sudah hilang, dan menerima sebuah tv yang setingnya mengunakan remote. ini kode remote diambil dari type CHUNHIN karena semua type remote kodenya sama ,semoga membantu:

 • AIWA : 009, 057, 058
 • AKAI : 033, 053, 056, 079
 • AOLINPIKE : 033, 053, 056, 079
 • ANHUA : 017, 001, 032, 047
 • AOLINPU : 104
 • BENQ : 294
 • BAIHUA : 016, 025, 033, 053, 056, 079
 • BAIHEHUA : 023, 024, 040, 043
 • BAILE : 016, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042
 • BAOSHENG : 011, 025, 016
 • BAOHOASHI : 033, 053, 056, 079
 • BEIJING : 008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298
 • CAILING : 102
 • CAIHONG : 011, 025, 016
 • CAIXING : 023, 024, 040, 043, 073
 • CHANGCHENG : 011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079
 • CHENGDU : 011, 025
 • CAHNGFENG : 011, 053, 056, 045, 024, 079, 033
 • CHANGFEI : 011, 016, 025, 042, 123
 • CHANGHAI : 011, 025, 016, 123
 • CHUNLAN : 142, 107, 131
 • CHUNFENG : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 124
 • CHUNSUN : 011, 025, 016
 • CONROWA : 000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056 , 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258
 • CHANGHONG : 000, 008, 009, 010, 016, 025, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300
 • CHUANGJIANG : 073, 101
 • DAEWO : 012, 042, 031
 • DETRON : 212
 • DONGJIE : 073, 097, 101
 • DONGDA :016, 025
 • DONGHAI : 016, 025
 • DONGLING : 077
 • DIGITEC : 214, 150, 147
 • FEILU :011, 016, 025
 • FEIYUE :011, 016, 023, 024, 005, 040, 043
 • FEILANG : 016, 025
 • FEIYAN : 033, 053, 056, 079
 • FULI : 047
 • FURI : 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102
 • FUSHITONG : 048
 • GOLDSTAR : 009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140
 • GANXIN : 011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043
 • GUANGTAI : 097
 • HUAQIANG : 033, 053, 056, 079, 236
 • HISENSE : 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 1272, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274 , 299, 304, 305, 306, 307, 309
 • HAIRER : 103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201 ,205, 206, 218, 272
 • HITACHI : 007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228
 • HUAFA : 007, 016, 025
 • HUIJIBAN : 101
 • HUANGHE : 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155
 • HUANGHAIMEI : 016, 025
 • HUANGSHAN 011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 014, 043, 053, 056, 079
 • HUANGLONG : 016, 025
 • HUARI : 007, 033, 053, 056, 079
 • HAIYAN : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079
 • HAIHONG : 016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268
 • HAILE : 032, 047
 • HUANYU : 011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
 • HONGMEI : 003, 011, 016, 018, 023, 024 ,025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079
 • HONGYAN : 011, 033, 053, 056, 079
 • HUODATEJI : 032, 001, 017, 047
 • INTEL : 213
 • IMPERIALCOWN : 033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027 , 028, 029, 030, 031, 042, 079
 • JIAN SHENG : 104
 • JUHUA : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053 , 056, 079
 • JINGHAI :  009, 057, 058, 099
 • JINGFENG : 001, 011, 021, 022
 • JINGTA : 016, 023 , 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
 • JJINGQUE : 011, 025, 016
 • JINGQUE : 032, 033, 053, 056, 079
 • JIAHUA : 017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207
 • JVC : 089, 161
 • JINLIPU : 038, 057
 • JIALINCAI : 016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178
 • JINGXIANG : 007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227
 • KUALIE : 016,. 025, 033, 053, 056, 079
 • KANGHUA : 103
 • KANGWEI : 077, 101, 104
 • KUNLUN : 001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039
 • KONKA : 011, 017, 029, 032, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 253 252, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303
 • KANGLI : 027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 011, 026, 027, 028, 029, 042, 005
 • KAIGE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079
 • KANGHONG : 009, 058, 057
 • KANGYI : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 121
 • KONGQUE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124
 • LONGJIA : 011, 033, 053, 056, 079
 • LIHUA : 011
 • LG : 040, 043, 140, 024, 098, 259, 260, 261
 • MUDAN : 011, 002, 011, 016 , 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223
 • MEILE : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
 • MENGMEI : 023, 024, 040, 043
 • MANTIANXING : 114
 • MITSUBISHI : 011, 051
 • NANSHENG : 011, 033, 053, 056, 079
 • NANBAO : 016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079
 • NIKOA : 009, 057M 058
 • NEC : 006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 158, 166, 167
 • OLING : 101
 • POLYTRON : 151, 152, 214
 • PANDA : 001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091 , 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101
 • PANASONIC (NASIONAL) : 020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 069
 • PHILIPS : 013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 2241, 242
 • QINGDAO : 001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
 • ROWA : 011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268
 • RUYI : 011, 015, 023, 024, 040, 043
 • RIHONG : 073
 • RIZHI : 073, 097
 • RISHENG : 097
 • SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
 • SHANCHA : 011, 033, 053, 056,079
 • SHANGHAI : 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079, 123
 • SHAOFENG : 011, 016, 025, 046, 045, 033
 • SHENGYAN : 011, 025, 016
 • SAIGE : 011, 025, 016
 • SONGBAI : 016, 025
 • SANYUAN : 003, 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
 • SANJIAN : 033, 053, 056, 079
 • SHERWOOD : 016, 025
 • SUMO : 214
 • SHANSHUI : 008
 • SANKEN : 215
 • SEYE : 097
 • SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
 • SANLING : 0336, 044
 • SKYWORTH : 011, 0235, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312
 • SONY : 041, 049, 005, 094, 106. 148. 237. 238. 239. 240
 • SHUNYUAN : 077, 101, 104
 • SONGRI : 101
 • SHARP : 003, 018, 016, 025, 135, 136, 137
 • SAMSUNG : 008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 0337, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 23, 223
 • TOSHIBA : 000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008 , 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287
 • TOBO : 016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103
 • TAISHAN : 011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027
 • TIANE : 003, 011, 018
 • TONGGUANG : 033, 053, 056, 079
 • TIANKEBA  : 101
 • WARUMAIA : 031, 012, 042
 • TCL : 051, 053, 058, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317
 • WEIPAI : 016, 025
 • XIANGYU : 016, 025, 032
 • XUELIAN : 023, 024, 040, 043, 009, 057, 058
 • XINHAI : 016, 0235, 033, 053, 056, 079
 • XIANGYANG : 033, 053, 056, 079
 • XINGFU: 016, 025
 • XINRISONG : 009, 057, 058, 101
 • XIAHUA : 011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054 , 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209,211, 217, 218, 229,  230, 231, 262, 295
 • XIHU : 011, 023, 024, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222
 • XINXIBAN : 104
 • XINSIDA ; 123
 • XINMENGBAN : 104
 • YOULANAS : 011, 023, 024, 040, 043
 • YOUSIDA : 016, 025, 009, 057, 058
 • YINGGE : 016, 023, 024, 025, 040, 043
 • YUHANG : 016, 025
 • YONGGU : 016, 023, 024, 025, 040, 043
 • YONBAO : 009, 057, 058
 • ZHUHAI : 016, 025, 042
 • 888PAI : 033, 053, 056, 079
 • OTHER BRAND : 036, 044, 057, 073, 077, 0097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293

Semoga kode kode di atas bermanfaat.

Iklan
 1. minta informasi dimana saya bisa beli remot tv mitshubishi?
  berpa hargany?

 2. sip om terimakasih semoga banyak pahala dan rejekinya

 3. bos tlg aku nec,pgn nyeting remote receiver parabola merk tecnosat ts2000.brp ya kodenya..prtama msi berfungsi,stlh bwt nyetel tv aiwa eh dipake utk parabola jd ngadat.mhn solusinya..

 4. Tv’ku gak bisa merk tv digitec shuuga merk remote wonder 3 RM-139ES universal TV remote.. Tolong di bantu yak..

 5. kode tv akira

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: